Szolgáltatások

Csoportfoglalkozások

„A háztartás fortélyai”

Havi rendszerességgel kerül megszervezésre az "A háztartás fortélyai" csoportfoglalkozásunk. A csoportfoglalkozások interaktívak, gyakorlati, kipróbálható példákon keresztül mutatják be a háztartás vezetésének fortélyait minimum 15, maximum 20 fő számára. A csoportfoglalkozásokba bevonjuk az idősebb korosztályt is, akik ismerik a házi praktikákat, s azokat megosztják a fiatalabb, vagy éppen családalapítás előtt álló korosztállyal.

„A gyermeknevelés kérdései”

Havi rendszerességgel kerül megszervezésre a "Gyermeknevelés kérdései" csoportfoglalkozásunk. A csoportfoglalkozások interaktívak, elméleti és gyakorlati példákon keresztül mutatják be a gyermeknevelés fortélyait maximum 10 fő számára. A csoportfoglalkozásokba bevonjuk a témában releváns szaktudással rendelkező szakembereket.

Klubok

„Generációk” Klub

A "Generációk" Klub feladata a közösségi kohézió erősítése, a generációk közötti szakadék mérséklése úgy, hogy a havonta két alkalommal megszervezett, minimum 15 fős klubban a különböző generációk tagjai egy-egy adott témáról elmondhatják véleményüket. Az egymás véleményének ismerete bizonyos témákról, azok ütköztetése, abból való vita generálása segít a generációknak egymás jobb megértésében. A klubvezető nem véleményformáló, csak moderátor.

Önkéntes Klub

Az Önkéntes Klub feladata a közösségi kohézió erősítése, az önkéntesség eszméjének elterjesztése, az önkéntességen alapuló közösségfejlesztés, valamint az önkéntességen alapuló családsegítés, gyermekfelügyelet megszervezése, és szívességcsere megvalósítása. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, s valósít meg a működése során. A klubfoglalkozások havonta kétszer kerülnek lebonyolításra.

Egészséges Életmód Klub

Az Egészséges életmód Klub feladata az egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztése, ezek eléréséhez szükséges gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatos tudásmegosztás. A klubfoglalkozások havonta kétszer kerülnek lebonyolításra.

Tanácsadások

Konfliktuskezelési tanácsadás

A konfliktuskezelés olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A Konfliktuskezelési tanácsadó a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő. A Konfliktuskezelési tanácsadó a generációk közötti konfliktusok, párkapcsolati konfliktusok, családon belüli konfliktusok, munkahelyi konfliktusok, egyéb konfliktusokkal kapcsolatos tanácsadást, esetleges mediációt végzi.

Gyermeknevelési tanácsadás

A Gyermeknevelési tanácsadás segít a szülőknek a folyamatosan fejlődő, változó gyermek helyes pszichológiai, pedagógiai szülői feladatokkal, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerekkel kapcsolatban. A Gyermeknevelési tanácsadó, a gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadást, valamint a szülői feladatokkal, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerekkel kapcsolatos tanácsadást végzi.

Családtervezési tanácsadás

A családtervezés az elmúlt évszázad vívmánya. Egyrészt jelenti a születendő gyermekek számának, születési idejének tudatos, felelősségteljes megtervezését, másrészt a nem kívánt terhességek elkerülését. A Családtervezési tanácsadó, a fiatalok családi életre való felkészítéséhez kapcsolódó, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadást, valamint életmódbeli és életviteli tanácsadást végzi.